Nyt omkring aftalen med City Parkering

15. May 2018

Administrationen

Parkeringsgruppen og administrationen har afholdt møde med CityParkering, hvor det nuværende samarbejde blev evalueret. Der er enighed om, at Cityparkering har afhjulpet de problemer kollegiet tidligere har haft. (Dermed menes ulovlige parkeringer, parkeringer på brandveje, naboer og andre personer der arbejdede i nabolaget brugte pladsen.) Det kunne tidligere være svært at finde en plads, men det er blevet markant bedre. På mødet var der også enighed om, at forskellige ting skulle tilpasses, så kollegiets beboere vil finde løsningen mere brugervenlig. Følgende blev derfor besluttet: MitCP starter fremadrettet siden, hvor man opretter gæsteparkering. MitCP vil fremadrettet huske lejemålsnummeret, så man kun skal taste det én gang. Der kan kun udstedes én bøde indenfor 24 timer. Der vil være forståelse hos Cityparkerings sagsbehandler over for åbenlyse slåfejl.

Cykeludlejning

Facilities

We have a large share of facilities at ØK

Oek Festival

Activities and parties

At Øresundskollegiet there are many activities and parties, which are planned by the residents, all year round.

Beboerraadet

Resident's Participation

At ØK residents participate in the democratic processes.

}