Nyhedsbrev Nr. 2 fra Administrationen (Danish Only)

15. June 2017

Administrators

Nye ansatte hos Administrationen. Administration og Inspektørkontor lagt sammen. Det nye adgangskontrol. Lejning af Kameraer. Meget mere!

Administrationen:
Vi har 1. juni fået to nye ansigter i administrationen. Mia er ansat som ejendomsadministrator og skal afløse Lone, når hun går på pension. Louise er ansat som bogholder og indkøber. Vi håber, I vil tage god imod dem begge to.

Inspektørkontoret:
Administration og inspektørkontor er blevet lagt sammen og hører begge til i administrationen fremadrettet. Åbningstiden i administrationen (glasburet) er uændret og er ejendomsleder Johnny Hansen ikke til stede, kan der altid lægges besked.

Fremlejekontoret:
Fremlejekontoret flyttes fra 1.8 ind under administrationen. Mere information følger.

Adgangskontrol:
Vi har desværre været udfordret på vores adgangskontrol. Det gamle system brød ned og det tog noget tid, at få det til at fungere igen. Skulle du nu møde døre, der ikke åbner, skal du gøre brug af de nye nøglebrikker. Medbring underskrevet kvittering for at afhente nye nøglebrikker i administrationen, hvis du ikke allerede har gjort det. Indtil andet kommunikeres ud fra administrationen, skal der bruges både gamle og nye nøglebrikker til dørene.

ØK’s hjemmeside:
Med stor hjælp fra den IT ansvarlige, findes der nu mere information på ØK’s hjemmeside. I kan bl.a. finde dagsordner og referater for både beboermøder og beboerrådsmøder, disse findes under livet på kollegiet/beboerdemokrati. 
Der er også lagt en indstillingsblanket samt vejledning op, som skal benyttes, hvis man gerne vil have emner diskuteret på beboerrådsmøder. Denne blanket findes på ØK NET og ligger under FAQ.

Leje af kameraer:
Øresundskollegiet har købt 6 kameraer. Ultimo juni vil disse kunne lejes ved henvendelse på beboerrådskontoret (C101).

Boldbanen:
Boldbanen er nu færdigetableret med nye bander, så nyd sommeren :)

Infoskærme:
En enkelt infoskærm er gået i stykker og der arbejdes pt. på at få den repareret.

Beboermøde:
Der har været afholdt beboermøde den 17.5.2017. Dagsorden og referat findes på ØK’s hjemmeside under Livet på kollegiet/beboerdemokrati. 

 

Nyhedsbrevet kan findes i PDF form her:

Pdf Icon

Cykeludlejning

Facilities

We have a large share of facilities at ØK

Oek Festival

Activities and parties

At Øresundskollegiet there are many activities and parties, which are planned by the residents, all year round.

Beboerraadet

Resident's Participation

At ØK residents participate in the democratic processes.

}